Om oss

Väster Silfbergs Vänner (VSV) grundades den 14 feb. 1990. Vi har till ändamål att värna om kulturen och miljön runt Väster Silfberg och dess närområde. I dagsläget har vi...

Väster Silfbergs Vänner (VSV) grundades den 14 feb. 1990. Vi har till ändamål att värna om kulturen och miljön runt Väster...

Läs mer >

Nyheter

Då var 2023 års verksamhet lagd till handlingarna.

Inga stora förändringar i styrelsen en ny suppleant och en ny revisor.

Styrelsens sammansättning: Helle Bryn-Jensen ordförande, Leea Eriksson, kassör och Eva Eriksson, sekreterare.

Övriga ledamöter: Hans Rosendahl och Helena Andersson. Suppleanter: Mats Andersson och Oscar Rosendahl.

Valberedning: Lennarth Hjelm och Håkan Andersson. 

Revisorer: Anders Hjelm och...

Läs mer >

Årsmötet för verksamhetsåret 2023 kommer att genomföras Onsdag den 21 februari 2024, klockan 19.00 i Gubbo Folkets Hus.

Välkomna.

Årsmötet den 22 februari 2023, hölls i Gubbo Folkets Hus.

Vi tackar Erik Vadling för den tid han varit i styrelsen och välkomnar Helena Andersson som nyinvald ledamot i styrelsen.

Vår gäst Olle Ridelius berättade och visade diabilder från Irland som   
uppskattades. Han överlämnade en gåva till föreningen, en bok om
Ornäsbjörken.

Kaffe,...

Läs mer >

Visa fler