Om oss

Välkomna till Valö-Forsmarks Hembygdsförenings hemsida!

 

I nordöstra Uppland ligger de två socknarna Valö och Forsmark. I dag ingår de i Frösåkers församling i Östhammars kommun. De är två socknar med vallonbruk, kustnatur och skogs- och jordbruksbygder. I Valö och Forsmark bor det c:a 800 människor.
Valö-Forsmarks Hembygdsförening bildades 1948 och är...

Läs mer >

Nyheter

Adventskaffe lördagen den 11 december kl 14.00 i Hembygdsgården vid Vigelsboäng

Efter att vi nu haft styrelsemöte så har vi beslutat om att planera för ett traditionellt tillfälle för Adventskaffe.

Dock är det ju lite ovisst i det regionala och nationella läget när det gäller smittspridning igen, så vi kommer att hålla...

Läs mer >