Om oss

Välkomna till Valö-Forsmarks Hembygdsförenings hemsida!

 

I nordöstra Uppland ligger de två socknarna Valö och Forsmark. I dag ingår de i Frösåkers församling i Östhammars kommun. De är två socknar med vallonbruk, kustnatur och skogs- och jordbruksbygder. I Valö och Forsmark bor det c:a 800 människor.
Valö-Forsmarks Hembygdsförening bildades 1948 och är...

Läs mer >

Nyheter

Årsmötet framflyttat!

Pandemin fortgår och vi måste alla vidta de rekommenderade försiktighetsåtgärderna tills vidare. Det gäller för oss att hålla i och hålla ut. 

Det här innebär att vi valt att flytta fram vårt årsmöte tills att vädret tillåter oss att genomföra det utomhus. Vi kommer annonsera både på här på hemsidan,...

Läs mer >