Om oss

Välkomna till Valö-Forsmarks Hembygdsförenings hemsida!

 

I nordöstra Uppland ligger de två socknarna Valö och Forsmark. I dag ingår de i Frösåkers församling i Östhammars kommun. De är två socknar med vallonbruk, kustnatur och skogs- och jordbruksbygder. I Valö och Forsmark bor det c:a 800 människor.
Valö-Forsmarks Hembygdsförening bildades 1948 och är ansluten till Sveriges
Hembygdsförbund genom Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.
Hembygdsföreningens tomtmark utgjorde tidigare en del av Vigelsboängs Gård,
vars dåvarande ägare Gunnar och Nanny Eriksson 1950 skänkte tomtmarken inklusive linbastu och smedja till den nybildade hembygdsföreningen. På bilden ses läraren i Botarsbo skola magister Wahlström och Gunnar Eriksson ta det första spadtaget 1951 inför flytten av Dannebogården.

 

Hembygdsgården Vigelsboäng
Utdrag ur artikel i "Kultur i Uppland" nr 12 2010, skriven av Kristina Berglund efter muntlig redovisning av Stig Hedlund.

"Hembygdsgården Vigelsboäng ägs av Valö-Forsmarks Hembygdsförening som bildades 1948. Marken för hembygdsgården skänktes till föreningen 1950 av dåvarande ägarna till Vigelsboängs Gård.
Den fina miljön vi ser idag med många byggnader och föremål är resultatet främst av ett idogt ideellt arbete av entusiastiska invånare i socknarna.
Runt en stor gräsbevuxen gårdsplan ligger byggnader som flyttats hit från socknarna Valö och Forsmark. Här finns två mangårdsbyggnader, Dannebogården från Forsmarks
bruksområde och Norrtorpsgården från ett prästboställe i Valö. Här finns Lundgården, också ett stort bostadshus. Här finns ett ryttartorp, lador, visthusbodar, en linbastu, en
smedja och ett dass.
Byggnaderna är varsamt renoverade och inredda med stor känsla för husens antikvariska värde. Många möbler och föremål har samlats in. Norrtorpsgården, som är en parstuga, används som museum, med väl presenterade föremål.
Väggarna i Dannebogården är kunnigt handmålade av Georg Jonsson, vackert slingmönster i salen och stilig stänkmålning i förstugan.

Lundgården används som hembygdsföreningens aktivitetshus. Här finns samlingssal, bibliotek och en textilkammare.

Hembygdsföreningens syfte är inte bara att svara för ett traditionellt bygdemuseum utan också att kunna utgöra en bas för lokal hembygdsforskning."

 

 

Hembygdsgården Vigelsboäng
Utdrag ur artikel i "Kultur i Uppland" nr 12 2010, skriven av Kristina Berglund efter muntlig redovisning av Stig Hedlund.

"Hembygdsgården Vigelsboäng ägs av Valö-Forsmarks Hembygdsförening som bildades 1948. Marken för hembygdsgården skänktes till föreningen 1950 av dåvarande ägarna till Vigelsboängs Gård.
Den fina miljön vi ser idag med många byggnader och föremål är resultatet främst av ett idogt ideellt arbete av entusiastiska invånare i socknarna.
Runt en stor gräsbevuxen gårdsplan ligger byggnader som flyttats hit från socknarna Valö och Forsmark. Här finns två mangårdsbyggnader, Dannebogården från Forsmarks
bruksområde och Norrtorpsgården från ett prästboställe i Valö. Här finns Lundgården, också ett stort bostadshus. Här finns ett ryttartorp, lador, visthusbodar, en linbastu, en
smedja och ett dass.
Byggnaderna är varsamt renoverade och inredda med stor känsla för husens antikvariska värde. Många möbler och föremål har samlats in. Norrtorpsgården, som är en parstuga, används som museum, med väl presenterade föremål.
Väggarna i Dannebogården är kunnigt handmålade av Georg Jonsson, vackert slingmönster i salen och stilig stänkmålning i förstugan.

Lundgården används som hembygdsföreningens aktivitetshus. Här finns samlingssal, bibliotek och en textilkammare.

Hembygdsföreningens syfte är inte bara att svara för ett traditionellt bygdemuseum utan också att kunna utgöra en bas för lokal hembygdsforskning."