Skålgropstenen

SkålgropstenenFotograf: Skålgropstenen

Framför Dig ligger en sten
där våra förfäder
under
sten- eller bronsåldern
för tusentals år
sedan huggit
ut skålgropar.
Dessa gropar kallas
ibland också
älvkvarnar eller smörgropar.

Ursprungligen höggs dessa gropar
troligen ut i
samband med,
idag okända, religiösa riter,
men
de har också i senare tider
kommit till använd
ning vid
andra mytiska ceremonier.
Uppgifter
visar att man så sent
som i mitten av 1800-talet
offrat till älvorna genom
att lägga enrisknopp i
groparna (älvkvarnarna).
Dessa älvor har
antagits vara
de dödas andar.
En annan rit som
förekommit länge
är att smörja groparna med
någon
sorts fett, därav namnet smörgropar.
Stenen, som består av täljsten,
ligger mitt i ett
gammalt täljstensbrott
där man hittat en stor
mängd av skålar
och fat som man använde på
vikingatiden. Några av dessa täljstensföremål finns
idag i hembygdsmuseet i Kungsbacka.

Skålgropsstenen är fridlyst och
all åverkan är
strängt förbjuden.

Vallda Hembygdsgille

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter