Om oss

Vallby Sörgården i Tidan är Skaraborgs enda kulturreservat. Här levandegör vi gårdsliv och jordbruk som det var för över 100 år sedan. Välkommen att var med på sommarens många aktiviteter på gården! Gå en guidad tur tillbaka i tiden eller vandra runt i de historiska markerna med lämningar från järnåldern. Sedan kan du slå du dig ner med en kaffe och hembakat i trädgården och njuta av den gammaldags atmosfären. Föreningen Vallby Sörgården håller gården levande för Dig!

Välkomna till förr i tiden - nu för tiden!

Det är länge sedan tiden stannade på Sörgår´n

När andra köpte traktor, täckdikade markerna och drog in vatten, fortsatte Sörgården på gammalt vis. Gården ser idag fortfarande ut som många medelstora familjejordbruk i Västergötlands slättbygder såg ut på 1800-talet. Idag är hela gården, med alla sina byggnader och det småskaliga jordbrukslandskapet, bevarad precis som den en gång var. Kvar finns till och med den väl bibehållna inredningen i mangårdsbyggnaden och de ålderdomliga inventarierna med både verktyg och redskap i körhus och snickarbod.   

Här drevs jordbruket med oxar ända in på 1960-talet

Vallby Sörgården berättar om bondelivet med självhushållning. Nu sjuder det återigen av liv på Sörgården. Höet hässjas, rågen mejas med lie, svarthavren binds till präktiga nekar, linets blå blommor vajar i vinden och ibland bjuder man upp till dans på logen en lördagskväll, precis som förr. Gamla hantverkstraditioner hålls vid liv liksom de öppna dikena mellan ursprunglig åkermark. På Sörgården lever dåtiden kvar i nutid.

Vallby genom årtusenden

De kulturhistoriska spåren är många i reservatet. Här finns exempelvis Skövdes enda runsten, väglämningar, stenmurar samt en mängd järnåldersgravar som visar områdets koppling till flydda tider.

Skaraborgs enda kulturreservat

I Sverige finns 43 kulturreservatet. Vallby Sörgården är ett av dessa. Reservatet bildades 2008 för att bevara "ett värdefullt kulturpräglat västgötskt slättlandskap, som utgörs av en ovanligt komplett bibehållen bondgård med ett odlingslandskap präglat av 1800-tal och det tidiga 1900-talet" (Länsstyrelsen 2008).

Kulturreservatet Vallby Sörgården är ett Arbetslivsmuseum och medlem i NAV och ArbetSam, samt finns med i Kulturkatalogen Väst, Västra Götalandsregionen, som utflyktsmål med "Tidsresor" för skolor.

Gården drivs av den ideella Föreningen Vallby Sörgården. Tidanbygdens- och Wäring-Locketorps hembygdsföreningar äger gården gemensamt.

Tillgänglighetsanpassning

Eftersom ingenting får förändras inom kulturreservatet har ingen tillgänglighetsanpassning kunnat göras. Vid parkeringen finns dock en tillgänglighetsanpassad Bajamaja uppställd under maj - oktober. I övrigt är gården som den var för över hundra år sedan, med utedass och kallvatten!

Gårdens dokument och foton finns på Landsarkivet i Göteborg

Allt sedan mitten på 1800-talet och framöver finns papper av olika slag bevarat på Sörgården. Det är personliga lämningar efter de personer som levat och verkat där ända fram till slutet av 1900-talet. Det är till exempel teckningar, anteckningar, betyg, brev, vykort, annonser och räkningar eller andra juridiska dokument. Under ett par års tid har alla dessa dokument fotograferats av och katalogiserats i ett Personarkiv. Originalen tillsammans med de inscannade kopiorna finns nu på Landsarkivet i Göteborg för allmänheten att kunna ta del av. Och de är säkert bevarade för framtiden.

Kvar är Gårdsarkivet, det vill säga all dokumentation som rör gårdens drift, marker och ägor från 1700-talet och framåt. Dessa ska också katalogiseras och sparas för eftervärlden i arkivet i Göteborg. Det arbetet beräknas vara klart under 2024.

 

Föreningen Vallby Sörgårdens folkbildningsaktiviteter sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg.