Om oss

Vadsbro-Blacksta Hembygdsförening grundades 1979. Föreningen har i dag ca. 100 medlemmar. De två socknarna Vadsbro och Blacksta har båda medeltida kyrkor och har haft en kyrklig samhörighet sedan medeltiden genom pastorat. I dag ingår socknarna (benämns numera distrikt) i Bettna församling och tillhör Flens kommun. I Vadsbro och Blacksta distriktet bor det ca. 445 personer.

Området är ett typiskt sörmlandslandskap med öppen jordbruksmark, skogar och sjöar, samt ett litet samhälle i Vadsbro. Samhället växte fram på 1870 talet i och med att den smalspåriga järnvägen, "Oxelösund-Flen-Västmanlands Järnväg" drogs genom socknen och att en järnvägsstation placerades där.
Bygden är mycket rik på fornlämningar i form av gravsättningar, tingsplats, fornborgar och många runstenar.
Föreningen har ett litet museum inrymt i en skolsal som vi hyr i Vadsbro gamla skola (i dag församlingshem) Där är vi granne med den gamla medeltidskyrkan som är rik på målningar av bland annat  Albertus Pictor. Vi ordnar visningar i Vadsbro kyrka i samarbete med Bettna församling.
Föreningen har mycket samarbete med övriga föreningar i bygden och är delägare i Vadsbro- Blacksta Föreningsgård. Tillsammans anordnar de nio föreningarna valborgsmässofirande och en höstmarknad.

Genom föredrag och utfärder i bygden kan vi bjuda våra besökare på en spännande historia. Gamla torp håller just nu på att märkas ut. mycket av det materialet finns utlagt på bygdeband (klicka i menyn här till vänster).