Om oss

Vadsbro-Blacksta Hembygdsförening grundades 1979. Föreningen har i dag ca. 100 medlemmar. De två socknarna Vadsbro och Blacksta har båda medeltida kyrkor och har haft en kyrklig samhörighet sedan medeltiden genom pastorat. I dag ingår socknarna (benämns numera distrikt) i Bettna församling och tillhör Flens kommun. I Vadsbro och Blacksta distriktet...

Läs mer >

Nyheter

BYVANDRING I VADSBRO SAMHÄLLE   SÖNDAGEN DEN 16 JUNI   KL.10.00 OBS TIDEN!

Fram till 1870 talet fanns två jordbruksfastigheter där det nuvarande Vadsbro samhälle finns idag, Katrineborg och Valla. Genom att de två gårdarna sålde mark till järnvägens framdragning och senare mark för att bygga bostäder...

Läs mer >


Sommarcafé
VÄLKOMNA TILL VADSBRO SKOLA & KYRKA
Öppet fredag – söndag 13.00 – 17. 00 under tiden 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 juli 2024
Där finns det tillfälle att besöka/uppleva/se och köpa
Café med hembakt bröd. Servering i den gamla skolsalen och i skolträdgården. I skolsalen även...

Läs mer >

Visa fler