Bli medlem

Stöd oss med ett medlemskap!
Medlemsavgiften 150 kronor  för vuxna och 50 kronor för barn insättes på
bankgiro 479-4236 glöm inte namn och adress.

Du kan också betala med swish  1236702401

Tack!