Längs södra sidan av Våladalen ligger en rad stenbrott ända upp till Märrsjön. Där bröt man kvarts till järnbruken., framförallt Fagersta Bruk. Det största kvartsbrottet finns vid Kvarnvreten. Det ägdes gemensamt och försörjde flera familjer. Det var ett hårt arbete. Den vita, vassa kvartsen bröts och lastades för hand och det hände till och med dödsolyckor, som framgår av TT-notisen.

Folkskolläraren Sixten Thorén tog med sig sin skolklass från Sörby skola på studiebesök och tog den hittills enda kända bilden av kvartsbrytningen medan den pågick. Han har stått med kameran vid den nedre brytningsnivån, medan eleverna står vid den gamla, övre nivån. Den som syns på den blå kartan. När man följde kvartskroppen och började bryta sig neråt fick man öppna en ny öppning på norrsidan, ändra Kvarnvretsvägens sträckning och bygga en ny transportväg över Märrsjöbäcken - det som nu är den vackra björkallén mot Märrsjövägen.

Klicka för större bilder!

Läs mer här: Kvartsbrytning

 

Studiebesök vid Kvartsbrottet i Kvarnvreten
Dödades under kvartsblocket
Karta över Kvartsbrottet i Kvarnvreten

Förening:

Västervåla Hembygdsförening

Skapad av: Michael Lindholm (2024-03-31 18:46:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Michael Lindholm (2024-04-30 18:55:06) Kontakta föreningen