Bli medlem

Hur gör du för att bli medlem?

Ingen särskild ansökan behövs. Om du delar föreningens grundsyn och vill bli medlem betalar du in medlemsavgiften till BankGiro 205-3155 eller Swish 123 221 25 61. Notera vad betalningen avser och ditt/era namn.

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs på ordinarie årsmöte. Avgiften för år 2024 är:

150 kr per person

300 kr per familj