Om Raska-Minas stuga i Bokeskogen


Text: Bo Larsson


Raska-Minas stuga är en ryggåsstuga av den typ som var vanlig för bygdens torpstugor på artonhundratalet och en bit in på nittonhundratalet. Den hade ursprungligen ett tak av torv. Så här bodde den ej jordägande befolkningen. Stugan byggdes något av åren mellan 1855 och 1860 av Petter Olovsson-Almgren, född 1809. Han bodde här några år tillsammans med sin hustru och tre söner.
   1865 flyttade ”Enkan Eva Arvidsdotter-Rask” (1828-1914) hit med tre döttrar. Den yngsta var Selma Vilhelmina, kallad ”Mina” (1861-1947) . Maken, soldat Rask vid Ås kompani , hade dött och familjen hade fått lämna soldattorpet. Från 1914, vid 53 års ålder, bodde Vilhelmina Svensson-Rask, ”Raska-Mina”, ensam i stugan. Sina sista fyra levnadsår tillbringade hon på ett vårdhem i Ulricehamn. 


När Tvärreds hembygdsförening fick stugan i gåva år 1964 av dåvarande ägarna Thore Eriksson och Sigvard Broman, var den förfallen. Även tomten tillföll hembygdsföreningen som gåva, skänkt av markägaren Folke Karlsson i Vasared. Den omfattande renoveringen som krävdes sattes igång direkt efter hembygdsföreningens bildande 1964. Bland de första medlemmarna fanns kunniga yrkesmän som gjorde jobbet. Arbetsledare var byggmästare Evert Johansson på Berghem. Hela tiden har en särskild kommitté inom föreningen haft ansvar för skötsel och underhåll av stugan.


En princip från första början har varit att stugan alltid ska stå öppen som rast- och viloplats för vandrare och andra som rör sig i området, då Sjuhäradsleden passerar här. Raska-Minas har varit platsen för otaliga sammankomster, allt från hembygdsföreningens tipspromenader förr på Annandag Pingst med hundratals deltagare, till friluftsgudstjänster. Att stugan är älskad och har varit välbesökt genom åren vittnar många välfyllda gästböcker om, med idel lovord. Under flera år har besöksantalet legat över tusen besökare. Några gånger genom åren har skadegörelse förekommit. Det skedde 1985 och i årsberättelsen från det året konstateras lakoniskt: ”Vi får glädjas åt att det gått bra med öppen stuga i 22 år”.


Raska-Minas stuga ligger avsides inne i Bokeskogen, ett vidsträckt område uppdelat i skiften tillhörande många av Tvärreds olika gårdar. Området genomkorsades förr av skogsstigar mellan alla de små torpen som fanns där. Här på utmarken hade bönderna djur på bete och Raska-Mina hade i uppgift att ha tillsyn över dessa. Hon träffade många och fick vetskap om allt som hände och kunde förmedla detta mellan ställena. I gengäld fick hon hjälp med mat och försörjning och klarade sig på så vis bra. Många kom också på besök till henne för att få reda på senaste nytt. Raska-Mina framstår som en i trakten viktig och mycket färgstark person.

 

Förening:

Tvärreds Hembygdsförening

Skapad av: Tvärreds Hembygdsförening (2020-05-12 18:56:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvärreds Hembygdsförening (2020-05-12 18:57:17) Kontakta föreningen