Om oss

Hembygdsföreningens verksamhet är till största delen knuten till vårt eget hembygdsmuseum, Tunabygdens Gammelgård, en grön oas på Dalälvens västra strand, i anslutning till niporna ner mot älven.

 Det är en av Sveriges största gammelgårdar med sina 35 byggnader.

Tunabygdens Gammelgård ägs och förvaltas av föreningen.

Här förekommer en hel del aktiviteter såsom midsommarfirande, julmarknad, danskvällar, friluftsgudstjänster, vigslar, teater m.m. 

Här finns också ett café, som dels har sommaröppet, dels oavsett årstid arrangerar alltifrån bröllopsfirande till begravningskaffe.

Caféets öppettider sommaren 2019:
Maj - onsdag 16-20, lördag och söndag 11-16
Juni, juli, augusti - tisdag 11-17, onsdag 11-20, torsdag och fredag 11-17, lördag och söndag 11-16
September - onsdag 16-20, lördag och söndag 11-16

Sommartid finns möjlighet till guidning av gården och samlingarna.

Presentation av Stora Tuna spelmanslag, Folkdansgillet och Tunum, vår populära medlemsskrift finner du vid Meny ovan till vänster.

Årsavgiften är blygsamma 220 kr. Som medlem deltar du i och stöder kulturarbetet i Tunabygden.

Du får även den fina årsskriften TUNUM med intressanta fakta och berättelser från Tunabygden.

Föreningen är mycket tacksam för penninggåvor/donationer, stora som små.

För medlemskap och ev. penninggåvor se vidare under "Kontakt" till vänster.

Bli medlem, ditt stöd behövs!

 

 

Information om Cookies

Vi använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av våra tjänster och för att ge dig som användare relevant information när du besöker vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats, för insamling av statistik och för att förbättra våra tjänster såsom inloggning och sökningar.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies, såvida du inte har inaktiverat dessa genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller annat kommunikationsmedel och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen din dator.

Cookien sparas i det kommunikationsmedel (exempelvis smart phone, läsplatta eller dator) som du använder dig av för att webbplatsen ska kunna känna igen dig nästa gång du besöker denna. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet under en längre period. Permanenta cookies sparas på din dator eller mobila enhet tills de antingen a) upphör att gälla, b) skrivs över av nya cookies, eller c) du manuellt tar bort dem. Sessionscookies placeras temporärt i din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din enhet.

Hur vi använder cookies

Vi använder information från cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig och för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla ett anpassat innehåll. Vi använder oss även av ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter ut cookies på vår webbplats för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Cookies kan bland annat innehålla användarinställningar, information om vilken typ av innehåll och vilka annonser som du har tagit del av på vår webbplats. Information som lagras kan vara upplysningar om hur du har surfat på och använt vår webbplats, vilken webbläsare du har använt, vilka annonser du har sett och hur du har surfat mellan de olika webbplatserna som vi samarbetar med. Cookies från externa leverantörer kan sättas för att utföra mätning av trafik, förenkla annonshanteringen och för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Vi kan också använda cookies från externa leverantörer för att förenkla bannerannonsering på externab partners. Sådana cookies spårar aktiviteten på vår webbplats och används bland annat för attbanpassa annonserbjudanden till dig.

Hur väljer jag bort cookies?

Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Genom att det kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

Du har möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i ditt kommunikationsmedel, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du inte vill att några cookies ska sparas. Detta gör du genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte längre tillåter cookies. Hur du gör detta beror på vilken typ av webbläsare som du använder dig av. Du behöver ändra inställningarna i alla webbläsare duanvänder på alla dina enheter.

Observera att webbplatsens funktion kan bli begränsad om du väljer att inte acceptera cookies.

 

 

Dataskyddspolicy för Tunabygdens Gammelgård

2018-05-22

Gäller Tunabygdens Gammelgård (org. nr. 882600-2480) Denna dataskyddspolicy gäller från och med den 25 maj 2018.

1. Allmänt

På Tunabygdens Gammelgård värnar vi om din personliga integritet. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Tunabygdens Gammelgård (org. nr. 882600-2480), Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av föreningen och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4. Hur samlar vi in personuppgifter?

När du blir medlem, samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Insamling av uppgifter sker även om du frivilligt deltar i en tävling eller aktivitet och fyller i en frivillig deltagarlista.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Den insamlade informationen inkluderar fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, Vi använder dina uppgifter till att skicka ut medlemsinformation, kallelser och när det är dags att betala medlemsavgifter.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

7. Delar vi personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.

8. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

10. Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via t.ex Facebook. Där ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

11. Hur använder vi cookies?

Information om hur vi använder cookies finns på vår webbplats.

12. Vilka rättigheter har du?

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas genom att kontakta oss.

Radering av dina personuppgifter

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Begränsning av behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra  arknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring nkommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

13. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via vår telefon 0243-21 10 24.

14. Klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter till oss

Tunabygdens Gammelgård org.nr 882600-2480, med adress Gammelgårdsvägen 2 784 44 Borlänge, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Behöver du få kontakt med oss runt dataskydd når du oss på: Telefon 0243-21 10 24