Styrelsen 2019-2020

Ordförande Mariann Johansson 
tel 070-740 72 11
[email protected]                                    

Vice ordförande Irene Widlund Bjurman 
tel 076-186 18 21
[email protected]                          

Kassör Inger Halldén 
tel 073-812 44 67
[email protected]

Sekreterare Gunilla Lundqvist
tel 072-232 83 46
[email protected]

Vice sekreterare Vera Tannefors
tel 070-395 55 44
[email protected]

Övriga ledamöter
Carina Jalmarsson tel 073-613 16 01
Erik Kalstens tel 0243-23 51 10
Erik Thorell tel 070-685 45 35
Hans Björke tel 070-568 14 01
Roland Berg tel 070-773 27 86
Sten Rudman  tel 0243-23 13 95
Sören Nyström tel 0243-120 22
Sune Eriksson tel 072-714 55 34

Vid frågor och tips angående hemsidan tag kontakt med webbredaktören Vera Tannefors 070-395 55 44
[email protected]

Facebooksida Gammelgården i Borlänge

Bankgiro 451-5540

Organisationsnummer 882600-2480


Penninggåvor inbetalas på bankgiro 451-5540, ange "penninggåva".
Tag gärna kontakt med ordföranden eller någon i styrelsen.