Styrelsen 2021-2022

Ordförande Mariann Johansson 
tel 070-740 72 11
[email protected]   

Vice ordförande Hans Björke
tel 070-568 14 01
[email protected]                  

Kassör Christina Stam
tel 070-577 47 50
[email protected]

Sekreterare Gunilla Lundqvist
tel 072-232 83 46
[email protected]

Vice sekreterare Vera Tannefors
tel 070-395 55 44
[email protected]

Övriga ledamöter:
Jan Delbom tel 072-733 71 57
Inger Hallden 073-812 44 67
Erik Kalstens tel 070-393 17 24
Sören Nyström tel 070-229 55 62
Sten Rudman  tel 073 986 65 50
Eilert Söräng 070-359 32 82
Erik Thorell tel 070-685 45 35

Vid frågor och tips angående hemsidan
tag kontakt med webbredaktören Vera Tannefors 070-395 55 44 
[email protected]

Facebooksida Gammelgården i Borlänge

Bankgiro 451-5540

Organisationsnummer 882600-2480


Penninggåvor inbetalas på bankgiro 451-5540, ange "penninggåva".
Tag gärna kontakt med ordföranden eller någon i styrelsen.