Bli medlem

Enskild medlem 220 kr/år (inkl. Tunum)
Familj 280 kr/år (inkl. 1 st Tunum)
Förening 500 kr/år

För att bli medlem vänligen betala in avgiften till bankgiro 451-5540 och ange namn och adress, gärna även e-postadress, märkes "medlemskap hembygdsföreningen".