Om oss

Syftet med Trosa Hembygdsförening är, att förutom att förvalta Garvaregården, väcka intresse hos trosaborna att bevara sin stad och dess unika småstadskaraktär samt att genomföra hembygdsarrangemang.

Under fliken Föreningen - Historik kan du läsa mer om föreningen. Om du vill ha kontakt med någon annan i styrelsen hittar du alla styrelsemedlemmar under fliken Föreningen - Styrelsen .

Image

Här är några styrelsemedlemmar och några som hjälpt till i muséet.