Nyheter

Årsmöte 2023

Årsmötet har hållits. Vissa förändringar har gjorts i styrelsen. Se fliken Föreningen - Styrelsen. Fler uppgifter finns att ta del av hos ordförande och sekreterare. Vid årsmötet utsågs Inger Rask till hedersmedlem i föreningen.

Styrelsen

Garvaregårdens Café 

Vi välkomnar Bergs Gård att driva kaféet på Garvaregården sommaren 2023....

Läs mer >

Om oss

Syftet med Trosa Hembygdsförening är, att förutom att förvalta Garvaregården, väcka intresse hos trosaborna att bevara sin stad och dess unika småstadskaraktär samt att genomföra hembygdsarrangemang.

Under fliken Föreningen - Historik kan du läsa mer om föreningen. Om du vill ha kontakt med någon annan i styrelsen hittar du alla styrelsemedlemmar under fliken...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]