Nyheter

Välkommen till Trosa hembygdsförenings hemsida


ÅRSMÖTET 2021 (per capsulam)
 

Den sittande styrelsen omvaldes helt enligt valberedningens förslag. Ansvarsfrihet beviljades. Övriga förslag godkändes och lades till handlingarna.

E-post

För att underlätta kontakten mellan medlemmar och styrelsen behövs din e-postadress (om du har någon). Om det är ok för dig, skicka den då...

Läs mer >

Om oss

Syftet med Trosa Hembygdsförening är, att förutom att förvalta Garvaregården, väcka intresse hos trosaborna att bevara sin stad och dess unika småstadskaraktär samt att genomföra hembygdsarrangemang.

Under länken Föreningen - Historik kan du läsa mer om föreningen. 
 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]