Välkommen till Trankils hembygdsförening i Lennartsfors

 Trankils Hembygdsförenings valspråk: 
”Varen alltid glada och värdiga representanter för Värmland och Trankil, vår fagra hembygd”

Midsommarfirande

För att även i år kunna ha ett traditionellt midsommarfirande på Hembygdsgården Amundserud behöver vi hjälp med diverse göromål såsom, iordningsställande av tomten inför firandet, arbete i köket, försäljning av lotter, cafépersonal osv.

Hör av er till Britt-Inger Jordansson.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter