Årsmötet INSTÄLLT! Nytt datum ej fastställt

Årsmöte Träkumla hembygdsförening  skjuts upp
på inrådan av Folkhälsomyndigheten och även av Hembygdsförbundet.
Vi återkommer med ny tid när hälsoriskerna avtagit.


Styrelsen i Träkumla Hembygdsförening

Vid frågor kontakta: André 0723-116530

 

Observera:

Viktigt beslut dagordningen:
-eventuellt köp  av församlingsgården

Fundera på om och vad vi skulle kunna använda 
församlingsgården till utöver möten. Fest, Yoga, pingis,
gäststuga eller något annat?


Editerad av: Börje Siggelin (2020-03-18 20:32:46)