Om oss

År 1922 bildades Torps Hembydsförening och blev då länets första hembygdsförening.
Hembygdsföreningen uppgift är att värna om och tillvarata Torps sockens traditioner och härbärgera vår historia både materiellt och muntligt.

Vi ska också väcka intresse hos våra efterkommande, så att dessa fortsätter att
värna om Torpsbygden och föra dess rika kulturarv vidare till...

Läs mer >

Nyheter

Julklapp!?
Köp en hembygdsbok i från året då personen som ska få boken är född.
Vid intresse kontakta Eva Westin 070-342 43 05

Järnframställning

Torp var ett viktigt centra för järnframställning på 1000-taletFrån järnåldern härstammar ett större antal järnfynd, som från början förbryllade forskarna. I Torp har man gjort ett stort antal myrmalmsfynd som tyder på en en betydande järnframställning.
De funna järnstyckena var 30-40 cm långa och till formen som en spade eller ett barkjärn. Vanligen kallas de...

Läs mer >

Bykista

Vad är en bykista
Enligt 1758 års byordning, som gällde för Gästrikland, 
Hälsingland, Medelpad och Jämtland, skulle det finnas en bykista i varje by.

En kista kännetecknas av att den har tre lås och nycklarna handhades
av tre olika personer. Bykistan blev på så vis ett säkert förvaringsställe för byns alla 
gemensamma dokument.

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]