Bli medlem

Årsavgiften är 250 kr för ett kalenderår plus 50 kr för övriga familjemedlemmar på samma adress. 

För att bli medlem i Torö hembygdsförening sätter du in medlemsavgiften på plusgiro 328 388-4. Glöm inte att ange namn och adress!

Du kan också kontakta vår kassör Berit Fagerlund, [email protected], tfn. 070 761 8269.

Varmt välkommen!