Torö hembygdsdag 14 juli

Lördagen den 14 juli kl 11-16 är det dags för årets hembygdsdag på Torö. Torö hembygdsförening, som i år fyller 30 år, bjuder traditionsenligt in Toröbor och alla andra till Hembygdshuset vid Torö lanthandel.

Då finns möjlighet att titta på fasta och tillfälliga utställningar, i år t.ex. en skärmutställning om Storudden.  Filmer ur hembygdsföreningens  arkiv visas, bland annat Striden om Torö, en protestfilm av Gunnar Skoglund från 1974.

Populärt brukar vara att leta i föreningens digitala bildarkiv och kanske beställa någon bild, och att studera den vackra Torödräkten.

Dessutom försäljning av litteratur om Torö, lotterier och förstås, fika med hembakt.

Torö kyrka visas samma dag och tider.

Nytt nummer av Toröbladet

Nu finns ett nytt nummer av Hembygdsföreningens tidning Toröbladet. Medlemmar får den hem i brevlådan, lösnummer kan köpas i Torö butik eller i Hembygdshuset, när det är öppet.

Filmvisning 5 juli HAVSGAMAR

Den 5 juli kl 19 är årets första filmvisning i hembygdshuset. Då visas filmen Havsgamar från 1915, regisserad av Victor Sjöström och delvis inspelad på Landsort.

Det är ett spännande drama om kärlek och ond bråd död, grundad på Emily Flygare Carléns roman Rosen på Tistelön. Hembygdsföreningen har fått köpa en av de få kopior som finns av filmen.

Benita Nilsson ny ordförande

kvarn4Fotograf: kvarn4

Benita Nilsson valdes till ny ordförande vid Torö hembygdsförenings årsmöte den 28 april 2018. Hon efterträder Erik Jarvin, som lett föreningen i 20 år.

I övrigt var två medlemmar i styrelsen i tur att avgå, Cecilia Sigrand och Birgitta Axelsson, och de omvaldes liksom revisorerna Inger Dahlgren Nyberg och Frida Hernwall.
Föreningens ekonomi är god men bland annat ökade tryckkostnader och kraftig höjt porto gjorde att det fanns ett förslag att höja medlemsavgiften med 25 kr (senaste höjningen var 2013). Förslaget fick ett enhälligt ja av årsmötet.

Monica Lundin utsågs till ny hedersledamot. Hon var föreningens första sekreterare men har också genom åren gjort stora insatser när det gäller att ta fram fakta och skriva om framför allt Krokskär men också olika platser på Torö.
Just nu har hon Storudden i fokus.

Erik Jarvin avtackades varmt med blommor och en tavla i form av ett foto av Landsorts fyr från Toröfotografen,