Om oss

Torö hembygdsförening bildades 1988 och du hittar oss i Hembygdshuset, invid Torö lanthandel. Vi har utställningar, ordnar hembygdsdag, julmarknad, filmkvällar och utflykter. Vår tidning Toröbladet kommer två gånger om året.

Ändamålet med föreningen var och är ”att värna om, vårda och dokumentera Torös miljö och kulturarv och föra det vidare till kommande generationer”.

Detta gör vi bland annat genom att samla verktyg och redskap från äldre tiden och visa dem i Hembygdshuset. Utställningarna där har olika teman - t.ex. fiske, jordbruk, hemmet, skolan - och utvecklas hela tiden. Vi har också tillfälliga utställningar.

Föreningen har givit ut en rad skrifter som belyser livet på Torö och öarna runt omkring under olika tider.

Jämnårig med föreningen är tidningen Toröbladet, som kommer ut i maj och december varje år. Den berättar om Torö förr men också om det som är aktuellt i dag i bygden.

Varje år ordnas en hembygdsdag i juli och en julmarknad i advent vid Hembygdshuset. Under sommaren ordnar vi filmkvällar, då vi visar filmer med toröanknytning.