Nyheter

Nu hittar ni sommarens och höstens alla programaktiviteter här på webben under "Aktiviteter". Det blir en lärorik och spännande blandning och kultur- och naturupplevelser. Inne i byn, ute på landet bland byar och torp, slåtter, hantverk, naturreservat, dolda platser och mer kända platser, studiebesök, poesi, bildkonst och föredrag. Samt ett litet försenat...

Läs mer >

Föreningens årsmöte den 28 april 2022 blev en trevlig och händelserik kväll. Karl-Henrik Pettersson överraskades med föreningens hembygdspris i form av en mässingsklocka. Han tilldelades priset för sin efterforskning och publicering av gården Grovedas historia 1786-1950 och publicering av sina uppväxtminnen från Gärdala by 1945-1955.

Vi avtackade Nils-gunnar Wenhov för hans fina insats...

Läs mer >

Om oss

Tjärstad hembygdsförening har bland annat som målsättning att värna och vårda hembygdens natur- och kulturarv.

I Rimforsa med omgivningar finns många kulturmiljöer som vi vill aktualisera och förevisa genom våra olika program. Under sommaren arrangerar vi tisdagsträffar runt om i socknen och på hösten brukar vi hålla i några föreläsningar. Aktiviteterna...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]