Nyheter

Inga aktiviteter i höst pga pandemin

Styrelsen har beslutat att inte arrangera aktiviteter i höst pga rådande pandemi. Vi ser inte att vi kan följa gällande regler eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för våra sammankomster, eftersom det vi brukar erbjuda under hösten är föredrag inomhus som ofta lockar mer än 50 personer. Dessutom är många av besökarna i riskgrupper. Detta...

Läs mer >

Slåttern blir av men programkvällarna är inställda i sommar

Lördag 25 juli genomför vi vår slåtter på Hallstad ängar som vanligt, se mer under Aktiviteter. Vi slår den övre gärdesgårdsinhägnade delen av ängen med lie och räfsar sedan ihop höet. Detta är en aktivitet som styrelsen bedömer kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Arbete med lie och räfsa...

Läs mer >

Vi avvaktar med årets programblad

Med anledning av det osäkra läget som corona-pandemin medför avvaktar vi med att trycka upp vårt programblad med årets aktiviteter. Valborgsfirandet är inställt. Fagningen av Hallstad ängar genomförs i liten skala, se vidare bland Aktiviteter. Vi återkommer här på webben, i vår facebookgrupp samt via anslag när vi vet mer...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Tjärstad hembygdsförening har bland annat som målsättning att värna och vårda hembygdens natur- och kulturarv.

I Rimforsa med omgivningar finns många kulturmiljöer som vi vill aktualisera och förevisa genom våra olika program. Under sommaren arrangerar vi tisdagsträffar runt om i socknen och på hösten brukar vi hålla i några föreläsningar. Aktiviteterna...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]