Välkommen till oss i Tingstäde!

Välkommen till Tingstäde och vår fantastiska hembygdsförening och socken.

Vi fortsätter med våra traditionella aktiviteter och verksamheter inom hembygdsföreningen. En del kommer utvecklas och förändras så vi inte bara vankar på i de gamla hjulspåren. Välkommen att delta och/eller engagera dig i någon av våra kommittéer!
Vi finns också numer på Facebook https://www.facebook.com/tingstadehbf

Alla våra aktiviteter sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Image

En av höjdpunkterna under åren var föreläsningen vid Polhemsgården av Michael H Lindgren - en av Sveriges främsta Christopher Polhem experter.
Michael fick oss att tänka på en liten pojke som sprang omkring på gården - han tittade in i smedjan och började kanske redan då tänka ut innovationer som skulle förändra mycket i vårt land och i världen. Michael tror Christopher var en frågvis pojke som ville veta hur allt fungerade och att hans hjärna var exceptionell.
Åhörarna leddes genom Christopher Polhammars liv - han hette så innan han adlades och blev Polhem. Trots läs- och skrivsvårigheter, många motgångar, sabotage och tragiska livshändelser fortsatte Christopher hela sitt 89-åriga liv att reparera, diskutera, uppfinna, utveckla industrin, bygga slussar, laga konstur m.m. Gruvindustrin var som så många andra inte mogna för Christophers geniala och arbetsbesparande uppfinningar och maskiner, så han tog saken i egna händer och startade en fabrik; Stjärnsunds Manufakturverk - där det tillverkades med löpande bandteknik och per postorder via reklam i dagspress såldes tallrikar, byggsatser för klockor mm sånt som händer i modern tid med inbladade reklamblad och byggsatser för möbler m.m. Christopher gjorde detta i början på 1700-talet! I Stjärnsund hade han också sin egen skola för att utbilda i teknik och innovation. Christopher nöjde sig inte med detta utan hade tankar och idéer kring bl a barnuppfostran och kost. Han ansåg att man skulle äta mindre kött och mer fibrer och grönsaker - känns det igen? Precis som Leonardo Da Vinci föddes Christopher och alla hans idéer innan Sverige och världen var mottagliga - några förstod dock hans storhet och han fick bland annat erbjudanden från Tsaren i Ryssland att komma dit och ansvara för den tekniska utvecklingen, men han tackade nej då han inte ville lämna Sverige. I ett av sina skrivna verk som han kallar sitt testamente skriver han: "ungdomen kommer förstå" och nu förstår vi. Och vi förstår att vi kan stoltsera med att Christopher med säkerhet tillbringade några av sina barndomsår i vår socken.

 

 

 


Editerad av: Mona Nylund (2019-04-24 20:03:46)