Bli medlem i Teda hembygdsförening

Vi hälsar nya medlemmar varmt välkomna till Teda hembygdsförening och vår gemenskap! Årsavgiften för 2018-19 är 100 kr och sätts in på BG- 5109-2716 eller kontant till kassör Roger Karlsson, alternativt Swish till 076-766 76 77 ange namn och adress vid inbetalningen.

I syfte till att lättare kunna nå våra medlemmar med information om aktiviteter och annat önskar vi få uppgift om din eventuella e-postadress. Sänd ett mail på enklaste vis till [email protected] och ange de namn som ingår i medlemskapet!

Välkommen till Teda hembygdsförening

Hej alla hembygdsvänner, jag kommer i mån av tid att försöka lägga in information om vår verksamhet så snart som möjligt.

Grannsamarbete
Vi samråder med våra grannföreningar S:t Bartholomei gille, hembygdsföreningarna i Tillinge och Sparrsätra-Bred samt Mälbygårdens bygdegårdsförening för att tillsammans främja kulturliv och hembygdsarbete i vår del av Enköpings kommun.

Vi tar gärna emot bilder både gamla och nytagna eller annat som kan berika vår kunskap om Teda?

Kontakta någon ur styrelsen eller Lennart Södergran, tel: 24178

Vill ni att de publiceras på Teda hembygdsförenings hemsida
då kontaktar ni
Roger Karlsson (webbansvarig)
076-766 76 77
[email protected]

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter