ÅRSMÖTE!

Onsdagen 14 mars kl 19.00 i Teda församlingshem

Teda hembygdsförening står inför ett oundvikligt vägval. Vid årsmötet 2017 meddelade flera av styrelsens ledamöter att de inte kunde fortsätta sina uppdrag efter årsmötet 2018. Fortsatt verksamhet förutsätter därför förnyelse av styrelsen. Vi vänder oss därför nu särskilt till er som kanske inte har så djupa rötter men har intresse av att förstärka gemenskapen mellan människorna i bygden. Nuvarande styrelse bistår gärna med upplysningar om föreningsarbetet, men vill att framtida verksamhet formas helt förutsättningslöst.

Fram till årsmötet medverkar styrelsens ledamöter i valberedningsarbetet. Vår förhoppning är att finna personer som är beredda att ingå i en förnyad styrelse. Om detta ej lyckas får årsmötet fatta beslut om alternativa lösningar för hembygdsarbetet i Teda-bygden.

Välkommen till Teda hembygdsförening

Hej alla hembygdsvänner, jag kommer i mån av tid att försöka lägga in information om vår verksamhet så snart som möjligt.

Grannsamarbete
Vi samråder med våra grannföreningar S:t Bartholomei gille, hembygdsföreningarna i Tillinge och Sparrsätra-Bred samt Mälbygårdens bygdegårdsförening för att tillsammans främja kulturliv och hembygdsarbete i vår del av Enköpings kommun.

Vi tar gärna emot bilder både gamla och nytagna eller annat som kan berika vår kunskap om Teda?

Kontakta någon ur styrelsen eller Lennart Södergran, tel: 24178

Vill ni att de publiceras på Teda hembygdsförenings hemsida
då kontaktar ni
Roger Karlsson (webbansvarig)
076-766 76 77
rogersbkarls[email protected]

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter