Ladugårdsbacke
En pulsåder i Linköping under 300 år.

Från tillkomsten av Stångebro i mitten av 1600-talet till 1959, när Tullbron stod färdig, var Ladugårdsbacke en viktig del av stans genomfartsled. Denna bok belyser många skeden av platsens utveckling. Från en ny och växande förort via rivningar till modern bebyggelse. I inledningen går vi på djupet i arkivens gömmor. Ett omfattande arbete utmynnar i texter från forntid till nutid. I Ladugårdsbacke fanns en brokig blandning av verksamheter. Stamp, bränneri, smedjor och snickerifabriker är några exempel. Av kyrkböckerna framgår att också befolkningen var synnerligen brokig. Omsättningen av folk i de trånga bostäderna var stor. En och samma lägenhet bytte hyresgäster efter bara något år. Bostäderna var undermåliga och ohälsosamma. Soporna kastades i diket ner mot ån. Många sjaviga existenser gömdes i Ladugårdsbacke. Motorismens tillväxt efter andra världskriget gav många bensinmackar och firmor som jobbade med bilar. Gamla ruckel revs och nya bostäder fylldes av människor med framtidstro och mer pengar i plånboken. Människor som behövde närservice. Något som gynnade de över 100 småföretagen som fanns i Ladugårdsbacke genom åren. Boken avslutas med avsnitt om varje kvarter för sig. Vi beskriver husen, jobben, mackarna och butikerna. Instuckna i avsnitten hittar man berättelser av människor som bott eller jobbat här eller texter från andra som, liksom vi i Tannefors, älskar och minns Ladugårdsbacke.

Boken kostar 150 kr. Önskar du leverans med post, tillkommer 50 kr för frakt.
Beställ boken genom vår kontaktperson Lennart Danielsson eller genom att använd kontaktformuläret. 


Förening:

Tannefors Hembygdsförening

Skapad av: Lennart Danielsson (2020-08-24 14:34:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lennart Danielsson (2020-08-25 09:43:52) Kontakta föreningen