Bli medlem

Vill du stödja det arbete som Tannåkers Hembygdsförening gör?

Vill du vara med i ett härligt gäng som jobbar för att bevara äldre byggnader och föremål från socknen?

Vill du vara kugge i det maskineri som dokumenterar en del av det som hänt i bygden under åren?

Kontakta oss för att komma med.