Om föreningen

Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne startade 1916 och är fortfarande en aktiv förening.

Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne, ofta ställs frågan varför vi behåller det långa och krångliga namnet på vår förening. Varför inte förenkla det till Österlens Hembygdsförening?

När föreningen grundades 1916 var Österlen ännu inte ett vedertaget begrepp för sydöstra Skåne. Stiftarna var dessutom eniga om att en av Föreningens viktigaste målsättningar var att vårda hembygdens kulturminnen.

Att vårda och bevara natur- och kulturminnen på Österlen är således viktigt i Föreningens arbete, men också att på ett sakkunnigt sätt insamla, bevara och dokumentera föremål, traditioner och levnadsvillkor samt med hjälp av det insamlade materialet levandegöra bygdens materiella och andliga kultur.

Ungefär så formulerade dåvarande ordförande Gunnar Åkesson Föreningens målsättning 1988. Målsättningen är oförändrad och några tankar på att ändra namnet finns inte.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter