Sya Hembygdsförening

I Sya fanns en hembygdsintresserad person David Skärstrand. Hembygden låg honom varmt om hjärtat. Han nedtecknade mycket om dagshändelser, yrken och hantverk. Han samlade också gamla verktyg och skrev ner deras historia och användning. Han hade också en önskan om en hembygdsgård och när gården Meltorp blev till salu samlade han ortsborna till ett möte. Vid detta möte 1947 beslutades om att bilda en hembygds-förening.  Det beslutades vid detta möte att försöka inköpa Meltorp, vilket också blev verklighet. Den 21 september 1947 bildades så en hembygdsförening med Meltorp som plats och en interimsstyrelse valdes.

Föreningens verksamhet skall bestå i:

a) att inom Sya Socken sprida kännedom om samt verka för bevarande av socknens kulturhistoriska värden ävensom för vad i övrigt är ägnat att belysa sockenbefolkningens liv och verksamhet under gångna tider.

b) att hos ortens befolkning väcka och bevara intresset för gammalt och fornt.

Genom gåvor, testamenten, kommunala bidrag har föreningen verkat och vuxit både vad gäller medlemmar och utställningsyta och har nu omfattande samlingar.

Ett par större händelser kan nämnas, andra inte att förglömma: Föreningen Sya Egna Hem donerade år 2001 inte mindre än 1,5 miljoner till hembygds-föreningen, vilket gjorde det möjligt att uppföra museibyggnaden där nu ett antal rum visar redskap och utrustning från numera avslutad hantverks- och småindustri.

Vidare härbärgerar föreningen nu Gusab:s bruksmuseum. Alltså samlingar från det som alltid kallats Spångsholms bruk eller till vardags ”Spånga” och som lades ned 2003.

Sedan början av 1910-talet fanns i Sya en Bollklubb som slogs ihop med Spångsholms IF  när den föreningen bildades 1931. År 2001 gick Spångsholms IF tillsammans med Mantorps IF och bildade Mantorps FF. Detta resulterade i att även en avdelning med tillhörigheter från Spångsholms IF:s långa historia finns utställd i hembygdsgården.

Ett avancerat telemuseum har också under senare år sammanställts och här visas historiens vingslag när det gäller telefonins utveckling under många år.


Editerad av: (2017-08-16 16:31:53)