Bli medlem

Kontakta någon i styrelsen eller betala in till pg 440 30 34-4.  Glöm ej ange namn och adress. Medlemskap kostar 100 kr / person och 175 kr för en familj.