Om oss

Svennevads hembygdsgård utgörs av en gårdsanläggning på ursprunglig plats, gården Sörberg. Besöksadress är Sörberg Hembygdsgården 195 ,697 92 Pålsboda Gården var frälsegård under Skogaholm och har brukats av samma släkt under mycket lång tidsperiod. Den siste brukaren i denna släkt avled 1959 varvid gården, som tillhörde Hasselfors AB, med fri nyttjanderätt uppläts åt hembygdsföreningen. Numera ägs marken av Hallsbergs kommun. Den ursprungliga gårdsanläggningen omfattar fyra byggnader:

 

Image

Gammelstuga från 1728. Rödfärgad knuttimrad byggnad med tegeltak, inredd med möbler och husgeråd.
Byggnaden innehåller förstuga, gammalt kök, storstuga samt ett rum i den södra delen. Ett sammanbyggt loft ingår också i byggnaden. Under loftet finns en jordkällare

 

Image

Mangårdsbyggnad från 1820-talet. Panelklädd rödmålad byggnad med tegeltak och en senare tillbyggd veranda, troligen från sekelskiftet.
Byggnaden innehåller förstuga, rum och kök på bottenvåningen. Ett rum samt oinredd vind finns på övervåningen.

 

 
 

 

Image

Visthusbod  Rödmålad timmerbyggnad med tegeltak

 

 

Image

Loftbod med vällingklocka från 1729. Knuttimrad byggnad med tegeltak och med tre rödmålade väggar, loftsidan ofärgad.


Dessutom finns detta:

Image

Smedja, ditflyttad med komplett utrustning från Skogaholmstrakten 1970-talet

 

 

 

Image

Utedass,  kommer ursprungligen från Svennevads prästgård.

 

 

Grävd brunn.


Föreningen äger mer än 600 föremål, möbler, husgeråd, textilredskap, jordbruksredskap, snickeri- och smidesverktyg mm. Skomakeriutrustning finns i mangårdsbyggnadens vindsvåning. De föremål som inte är utställda i form av interiörer i gammelstugan och mangårdsbyggnaden förvaras i loftbod och magasin.

Föreningen har en stor samling arkivalier från gårdar i Svennevad som förvaras i det arkiv som finns i församlingshemmet. I arkivet finns gamla fotografier från Svennevad med omnejd, gårdar, hyttor och smedjor. Föreningen har även en stor samling arkivalier från Skogaholm som finns i Arkivcentrum, Örebro.

Trädgården innehåller äppleträd, körsbärsträd, syren, fläder, vinbär samt humle. En mängd äldre blomster samt ett kryddland finns också innanför gärdsgården.

Till regelbundna aktiviteter kan nämnas valborgsmässofirande, torpvandringar, hembygdsgårdens dag samt hantverks marknad. Varje tisdag under sommarhalvåret samlas medlemmar till gemensamhetskväll. Varannan tisdag under vinterhalvåret pågår
aktiviteter i arkivet, beläget i källaren i församlingshemmet, Svennevad.

Hembygdsgården hyrs ut till föreningar mot en fastställd hyra. Även skolklasser och andra grupper får utnyttja gården till sammankomster och för studiebesök.

Vill Du hyra hembygdsgården – kontakta Anna-Carin Schelin 0706-254732