Svenneby hembygdsförenings styrelse för 2019:

Ordförande Catharina Gynäs, Smedseröd

Vice ordförande  Lena Agertoft, Tegelstrand

Kassör Kristina Karlsson, Heestrand

Sekreterare Helena Svensson, Tegelstrand

Inga-Lill Johannesson, Slottet

Kenth Larsson, Heestrand

Sven-Olof Andersson, Skogby