Svenneby hembygdsförenings styrelse för 2022:

Ordförande Catharina Gynäs, Smedseröd

Vice ordförande  Lena Agertoft, Tegelstrand

Kassör Kristina Karlsson, Heestrand

Sekreterare Helena Svensson, Tegelstrand

Sven-Olof Andersson, Skogby

Katarina Wallander, Smedseröd

Lisbeth Johansson, Hamburgsund