Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Rösträtt för kvinnor - 100 år Demokratidutställningen MOD

August 17, 2022, 5:30 PM - August 17, 2022, 8:00 PM

Välkommen på en föreläsning, i hembygdsgården i Heestrand, om jakten på de bortglömda rösträttskämparna i Bohuslän. Jienny Gillerstedt, samtidsarkeolog och utställningsproducent på Bohusläns museum, berättar om hur kampen för kvinnlig rösträtt såg ut i Bohuslän för 100 år sedan. Det blir en föreläsning om mod, demokrati och jämställdhet.Efter föreläsningen finns det gott...

Läs mer >

Demokratiutställnigen MOD - Rösträtt för kvinnor 100 år

August 18, 2022, 3:00 PM - August 18, 2022, 5:00 PM

Utställning i hembygdsgården!

Demokrati och jämställdhet uppstår inte utan kamp. Utställningen MOD 2021 handlar om hur kampen för kvinnlig politisk rösträtt såg ut i Bohuslän. Rösträttsrörelsen pågick överallt oberoende på om det var i storstäder, byar, samhällen eller på landsbygden. Du kommer få möta modiga människor i Bohuslän som påverkade sin...

Läs mer >

Nyheter

Bidrag till Ukraina

Lotteriet på årsmötet den 31 mars 2022 gav 2 250 kr  vilket oavkortat gick till Ukrainas folk via Röda korset!

På konstskattjakt i Heestrand

Så skimrande var aldrig havet som när Gunnel Jonasson höll i penseln. 

Lisa Åstrand på konstskattjakt i Heestrand.

Plötsligt hajar min förströdda blick till därinne i sommargalleriet. En tavla föreställande en liten flicka med en hundvalp i famnen drabbar mig. Den här målningen är inte bara dekor på duk med färg. Den...

Läs mer >

Välkommen till Svenneby hembygdsförening!

Föreningen bildades 1946 på initiativ av Olof Evensson, Ekelid. Han var under många år föreningens allt i allo. När Evensson började sin insamling av gamla föremål var intresset hos allmänheten, för att tillvarata gamla saker, svalt. Det sade att ”sôn gammel skid ä väl enget å ta vare på”.  Föreningens...

Läs mer >

Om oss

 

Läs mer >