Om oss

Välkommen till Stöde Hembygdsförening och Huberget. Föreningen bildades sommaren 1927 av bl.a klockaren och folkskolläraren E.A. Granberg .
Medlemsantalet är ca 170 men vi vill gärna bli fler. På berget finns 15 byggnader med mycket historia. Byggnaderna inrymmer över 1000 kulturföremål från gångna tider.

Sommartid är vårt café öppet. Vi hyr även ut restaurangen till högtider såsom dop och bröllop.

Huberget, där föreningen håller till, är berömt för sin vackra utsikt över Stöde och Ljungans delta.

Under pandemin deltog styrelsen i ett projekt om det immateriella kulturarvet. Detta resulterade i en Sagostig där sagor och skrönor från orten presenteras vid
åtta hållplatser runtom på berget. Passar både vuxna och barn.

Stöde Hembygdsförening har en minnesfond som tacksamt tar emot bidrag och delar ut minnesblad.

Kåtamyrstugan kan hyras för kortare eller längre tid under vår-sommar-höst.

Vårt bankgiro är 5903-7432. Swish 123 024 42 28
Medlemsavgift 150:-​Familjemedlemsskap 250: Swish medl.avg 123 267 47 86
epost: [email protected]
Org.nr 88 92 00-3479