Om oss

Välkommen till Stöde Hembygdsförening och Huberget. Vi är för närvarande ca 170 medlemmar men vill gärna bli fler. På berget finns 15 byggnader med mycket historia. Byggnaderna inrymmer över 1000 kulturföremål från gångna tider. Sommartid är vårt café öppet.

Stöde Hembygdsförening har en minnesfond som tacksamt tar emot bidrag och delar ut minnesblad.
Vi hyr även ut restaurangen till högtider såsom dop och bröllop.
Kåtamyrstugan kan hyras för kortare eller längre tid under vår-sommar-höst.

Vårt bankgiro är 5903-7432. Swish 123 024 42 28
Medlemsavgift 150:-​Familjemedlemsskap 250: Swish medl.avg 123 267 47 86
epost: [email protected]
Org.nr 88 92 00-3479