Starta hembygdsförening

Om du känner att du vill börja engagera dig för din hembyggd så kanske det är dags att stara hembygdsförening. En hembygdsförening kan arbeta med många olika frågor och det är föreningens medlemmar som bestämmer inriktningen. Om föreningen vill vara medlemmar i Stockholms läns hembygdsförbund så kan ni få hjälp av länets hembygdskonsulent.  Till att börja med så finns det förslag till stadgar på riksförbundets webbplats och Skatteverket har många bra tips för ideella föreningar.

Som medlem i Stockholms läns hembygdsförbund måste man acceptera grundsynen som genomsyrar hembygdsrörelsen och som är inskriven i våra stadgar.

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.