Kulturarv Stockholm

Välkommen till Kulturarv Stockholm!

Här samlar vi digitalt material om Stockholms läns kulturhistoria. Vi visar det som redan finns ute på internet men hoppas också på att du kan hjälpa oss att lägga till mer.

Kulturarv Stockholm – är ett samarbete mellan Stockholms läns museum, Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms stadsmuseum.

Kollektivt Kulturarv =  digitalisering, långtidslagring och webbpublicering
Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns museum driver tillsammans Kollektivt kulturarv. Syftet är att bidra till att hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs och bilderna visas på Kulturarv Stockholm.

Vill din förening också delta i Kollektivt Kulturarv? Kontakta hembygdskonsulent Ann Pettersson på [email protected]