Kontakta oss

 Rune Kask Rombotten Väststuga 1 66492 Värmskog
 0730803733[email protected]

Styrelsen för Stavnäs Hembygdsförening 2019

Ordförande Rune Kask.   Telefon   0570462096 0730803733,       

E-Mail  [email protected]

Erik A. Eriksson  Avelsbol  0705802414

E-Mail [email protected]

Sekreterare Bo Östling.  Telefon  0703373668                                

E-Mail [email protected]

Kassör Laila Gustavsson. Telefon 0705246294                                 

E-Mail [email protected]

Övriga ledamöter Hjördis Karlsson. Telefon 0705760361          

E-Mail  [email protected]

Jeanette Gård  Telefon 0702598103

E-Mail [email protected]

Karin Eriksson Telefon 0702715397  

E-Mail [email protected]