På årsmötet i Kyrkans hus den 13 mars valdes både nya och "gamla" styrelsemedlemmar in. Styrelsen för verksamhetsåret 2023 består av: Lennart Eriksson (ordf och kassör), Sven Davidsson (sekr), Elin Rosenstock (vice ordförande), Lars Eckberg, Lena Johnsson, Ida Werner, Catharina Eckberg och Lennart Jönsson samt tillsynsman Tore Jönsson. På bilden saknas Lars Eckberg och Tore Jönsson. 


Förening:

Sösdala Hembygds- o Fornminnesförening

Skapad av: Elin Rosenstock (2023-04-17 22:08:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Elin Rosenstock (2023-05-19 21:30:38) Kontakta föreningen