Årsmöte i Bogastugan söndagen den 18 september 2022

Efter två års restriktioner med Covid-19 pandemi kunde årsmötet nu åter äga rum i föreningens hembygdsgård och i den gemytliga Bogastugan, där dagen till ära elden från storstugans öppna spis värmde. Ca 30 medlemmar deltog i föreningens 61: sta årsmöte.

Inledningsvis tilldelades deltagarna Dagordning, Verksamhetsberättelse och med ekonomisk redogörelse samt övergripande verksamhetsinriktning och budgetprognos för kommande verksamhetsår.

 Efter de traditionella punkterna på dagordningen presenterade ordförande, Ingrid Öhlund, styrelsens verksamhetsberättelse och där bla noterades att föreningen under året och i samband med föreningens påskmarknad överlämnat hela överskottet om 5500 kr till Svenska Kyrkans projekt ”Våra ukrainska vänner”.

Uppmärksamhet riktades också till verksamhetsårets utveckling av föreningens medlemsantal. Föreningen hade den 31 augusti 2022 totalt 485 st års- och ständiga medlemmar. Tidigare år har medlemsantalet varit stabilt och snarare ökat något. Dock i förhållande till föregående verksamhetsår är det nu en minskning. För årsmedlemmar är minskningen ca 20% eller totalt 47 st. Vad är orsakerna? En reflexion som uttrycktes vid årsmötet; Föreningens årsprogram har vid årsskiftet delats ut i stor omfattning till såväl tidigare medlemmar som till samtliga hushåll inom Södra Ving samtidigt som de utåtriktade aktiviteterna har varit tydligt välbesökta. Kan det vara så att våra anhängare glömt av att betala medlemsavgift? Eller?

Föreningens ekonomiska resultat presenterades av kassör Eva Benker och med positivt årsresultat om totalt 5 167 kr.

Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Dagordningspunkten Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och budgetprognos för kommande verksamhetsår väckte bra diskussion och årsmötet bidrog med kloka synpunkter till kommande arbete i styrelse och arbetskommittéer. Styrelsens förslag godkändes.

Årsmedlemsavgift från och med 1 jan 2023 är 100 kr/person och för ständigt medlemskap 1000 kr. Gratis för barn upp till och med det år barnet fyller 18 år.

Till ordförande för nästa verksamhetsår omvaldes Ingrid Öhlund.

Styrelseledamoten Monica Nilsson, Yxhammarshult, har valt att avgå i förtid och Anders Pettersson, Backen, invaldes i hennes ställe. Övriga i styrelsen för kommande verksamhetsår är Stefan Andersson (nyval) Gull-Britt Andersson, Eva Benker, Margareta Johansson, Anders Davidsson, Gerhard Fridén, Jan-Erik Magnusson, Konrad Samuelsson, Birgitta Sjöberg, Margareta Öhman.

Vid årsmötet valdes och beslutades också om arbetskommittéer och dess deltagare. Nytt för nästa verksamhetsår är bildandet av en Trädgårdskommitte´.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar avtackades Monica Nilsson med blommor och presentkort för hennes mångåriga och fina arbetsinsatser i föreningen.

Eftermiddagen avslutades med att föreningens serveringskommitté bjöd på välsmakande kaffe och tårta.

Tack alla deltagare för ett årsmöte med dialog.

/Nedtecknat av Ingrid öhlund

För fler bilder tryck HÄR

Ordförande Ingrid Öhlund avtackar Monika Nilsson efter många år i styrelsen
Trångt i Bogastugan på årsmötet

Förening:

Södra Vings Hembygdsförening

Skapad av: Tommy Johansson (2022-09-13 08:43:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tommy Johansson (2022-09-19 16:02:50) Kontakta föreningen