Kontakta oss

Ordförande: Ingvar Jacobsson, Glömminge 164, 388 94
Vassmolösa. Tel: 0480-360 08, mobil: 070-249 60 79

Vice ordförande: Lars Nilsson, Gladers väg 7, 388 96 Hagby
Tel: 0480-372 29.

Sekreterare: Ingrid Fröström, Jons väg 11, 387 96 Köpingsvik
Tel: 0485-66 55 00, mobil: 0709-42 59 71.

Kassör: Malin Haraldsson-Granbom, Ekenäsgatan 10, 388 96 Hagby
Tel. 073-339 97 67.

Övriga styrelseledamöter: Johan Arvidsson, tel. 0480-320 14, Lennart Johansson, 0480-374 65, Magnus Petersson, tel 070-694 27 95, Åke Anderzén, tel070-517 31 17

 

Hedersordförande och redaktör för Södermörekrönikan:
Lars Larsson, Ålebo 133, 388 91 Vassmolösa. Tel: 0480-44 50 10.
E-post: [email protected]

Föreningens E-postadress: [email protected]

Hemsida: www.hembygd.se/sodermore
Bygdeband: www.bygdeband.se/sodermore

Postmottagare: Ingrid Fröström, Jons väg 11, 387 96 Köpingsvik      

Facebook: Malin H-Granbom. E-post: [email protected]

Flyttat? Anmäl gärna din nya adress till någon av ovanstående så uppdaterar vi vårt medlemsregister. I o m att du lämnar din adress till oss godkänner du också att vi lägger
upp den i vårt medlemsregister, allt enligt GDPR. Vi lämnar inte ut vårt register till
annan förening, företagare eller organisation.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter