Kontakta oss

Ordförande: Ingvar Jacobsson, Glömminge 164, 388 94

Vassmolösa. Tel: 0480-360 08, mobil: 070-249 60 79

 Vice ordförande: Lars Nilsson, Gladers väg 7, 388 96 Hagby

Tel: 0480-372 29.

 Sekreterare: Ingrid Fröström, Jons väg 11, 387 96 Köpingsvik

Tel: 0485-66 55 00, mobil: 0709-42 59 71.

 Kassör: Malin Haraldsson-Granbom, Ekenäsgatan 10, 388 96 Hagby

Tel. 073-339 97 67.

 Övriga styrelseledamöter: Maj-Britt Johansson, tel. 0480-360 09, Johan Arvidsson, tel. 0480-320 14, Lennart Johansson, 0480-374 65.

 Hedersordförande och redaktör för Södermörekrönikan:

Lars Larsson, Ålebo 133, 388 91 Vassmolösa. Tel: 0480-44 50 10.

E-post: [email protected]

 E-postadress: [email protected]

Hemsida: www.hembygd.se/sodermore

Postmottagare: Ingrid Fröström, Jons väg 11, 387 96 Köpingsvik     

IT-ansvarig: Lennart Gunnarsson, tel: 0480-350 53.
E-post: [email protected]

Facebook: Malin H-Granbom. E-post: [email protected]

Flyttat? Anmäl gärna din nya adress till någon av ovanstående!

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter