Välkommen till Södermöre hembygdsförening!

LogoFotograf: Logo

 

 

Södermöre Hembygdsförening bildades 1947, för att kunna ta emot donationen av Holmkvarns Garveri. Vi fick tidigt också Värnabystugan, en högloftstuga av sydgötisk typ uppförd vid 1700-talets mitt. Denna skänktes till Kalmar läns fornminnesförening 1925 av fru Elisabeth Mannerskantz på Wärnanäs. Fornminnesföreningen har sedan överlåtit stugan till Södermöre Hembygdsförening.

Medlemsantal:                                           502
Medlemsavgift:                                          120 kr/år och person
Bankgiro:                                                    5040-6271
Organisationsnummer:                             832400-9441

 Verksamhetsområde:
Arby, Hagby, Halltorp och Voxtorps socknar

Vi vårdar och visar:

 • Värnabystugan, parstuga i sydgötisk stil från 1700-talets mitt, med inredning från 1800-talet.
 • Värnaby Hembygds-och Lantbruksmuseum inrymt i magasin och häststall på Värnaby gård, med omfattande samling av äldre lantbruksmaskiner och -redskap.
 • Ekenäs hamnmagasin i vacker kustmiljö. Tidigare sockenmagasin i Mortorp, flyttat hit 1879.
 • Igelösa Väderkvarn, ligger vid gamla E22. Flyttades från Olsbo 1863.
 • Rödfyren vid Kolboda. Den väldiga slagghögen härstammar från Lovers alunbruks verksamhet åren 1724-1841. Här finns också Lovers hamn vid Hagbyån.
 • Holmskvarns garveri från 1700-talets slut.
 • Jordkulebacken vid Brudhyltan med rester efter åtta jordkulor samt bebyggelselämningar vid Stacka.
 • Voxtorps Landsbygdsmuseum, som försöker spegla livet på landsbygden från mitten av 1800-talet och hur bondenäringen levde i samklang med de olika hantverksyrkena.
 • Arbygården, kontor, arkiv och möteslokal.
Hitta aktivitet
 • Onsdagskväll på museet
  Visa aktivitet

  Vi försöker ge en bild av livet på landsbygden 1800-1950 och ger exempel på de yrken och hantverk som uppstod kring lantbruket på gods och gårdar i vår trakt.

  5 juli 2017
 • Onsdagskväll på museet
  Visa aktivitet

  Vi försöker ge en bild av livet på landsbygden 1800-1950 och ger exempel på de yrken och hantverk som uppstod kring lantbruket på gods och gårdar i vår trakt.

  12 juli 2017
 • Onsdagskväll på museet
  Visa aktivitet

  Vi försöker ge en bild av livet på landsbygden 1800-1950 och ger exempel på de yrken och hantverk som uppstod kring lantbruket på gods och gårdar i vår trakt.

  19 juli 2017

Se alla aktiviteter