Välkommen till Södermöre hembygdsförening!

LogoFotograf: Logo

 

 

 

 

 

 

Södermöre Hembygdsförening bildades 1947
Medlemsantal: 502
Medlemsavgift:                       120 kr/år och person
Bankgiro:                                  5040-6271
Organisationsnummer:       832400-9441

 Verksamhetsområde:
Arby, Hagby, Halltorp och Voxtorps socknar

Vi vårdar och visar:

  • Värnabystugan, parstuga i sydgötisk stil från 1700-talets mitt, med inredning från 1800-talet.
  • Värnaby Hembygds-och Lantbruksmuseum inrymt i magasin och häststall på Värnaby gård, med omfattande samling av äldre lantbruksmaskiner och -redskap.
  • Ekenäs hamnmagasin i vacker kustmiljö. Tidigare sockenmagasin i Mortorp, flyttat hit 1879.
  • Igelösa Väderkvarn, ligger vid gamla E22. Flyttades från Olsbo 1863.
  • Rödfyren vid Kolboda. Den väldiga slagghögen härstammar från Lovers alunbruks verksamhet åren 1724-1841. Här finns också Lovers hamn vid Hagbyån.
  • Holmskvarns garveri från 1700-talets slut.
  • Jordkulebacken vid Brudhyltan med rester efter åtta jordkulor samt bebyggelselämningar vid Stacka.
  • Voxtorps Landsbygdsmuseum, som försöker spegla livet på landsbygden från mitten av 1800-talet och hur bondenäringen levde i samklang med de olika hantverksyrkena.
  • Arbygården, kontor, arkiv och möteslokal.
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter