Om oss

Södermöre Hembygdsförening bildades 1947, för att kunna ta emot donationen av Holmkvarns Garveri. Vi fick tidigt också Värnabystugan, en högloftstuga av sydgötisk typ uppförd vid 1700-talets mitt. Denna skänktes till Kalmar läns fornminnesförening 1925 av fru Elisabeth Mannerskantz på Wärnanäs. Fornminnesföreningen har sedan överlåtit stugan till Södermöre Hembygdsförening.

Medlemsantal:                                 484
Medlemsavgift:                                180 kr/år och person
Bankgiro:                                           5040-6271
Organisationsnummer:                  832400-9441

PROGRAM 2024
Årsmöte söndagen 25 februari kl. 16.00 i Bjursnäs bygdegård.

Årsmötesförhandlingar. Kaffe. Underhållning av musikgruppen
”Captain and the crew” som spelar ballader och pop.

Torsdag 28 mars kl. 18.00   Skärtorsdagsträff i Värnabystugan

Lördag    4 maj  kl.  13.30   Bökenbergs glasbruk 400 år.
                                             Vårvandring i Germundslycke.


Söndag  16 juni  kl. 13.00   Voxtorpada´n. Öppet museum och
                                             bygdespel.


Lördag   27 juli  kl.  19-23   Medlemsträff i Ekenäs magasin.

 

Lördag   10 aug. kl.  13.30   Lovers alunbruk 300 år.
                                             Höstvandring vid Rödfyren.


Fredag     4 okt.  kl. 18.00    Värnabystugan, bras- och berättarafton.

Voxtorps Landsbygdsmuseum öppet v 27 och 29 ONSD. 17-19
Programmet vid dessa tillfällen meddelas senare.

 

Verksamhetsområde:
Arby, Hagby, Halltorp och Voxtorps socknar

Här finns föreningens stadgar

Vi vårdar och visar:

  • Värnabystugan, parstuga i sydgötisk stil från 1700-talets mitt, med inredning från 1800-talet.

  • Värnaby Hembygds-och Lantbruksmuseum inrymt i magasin och häststall på Värnaby gård, med omfattande samling av äldre lantbruksmaskiner och -redskap.

  • Ekenäs hamnmagasin i vacker kustmiljö. Tidigare sockenmagasin i Mortorp, flyttat hit 1879.

  • Rödfyren vid Kolboda. Den väldiga slagghögen härstammar från Lovers alunbruks verksamhet åren 1724-1841. Här finns också Lovers hamn vid Hagbyån.

  • Holmskvarns garveri från 1700-talets slut.

  • Jordkulebacken vid Brudhyltan med rester efter åtta jordkulor samt bebyggelselämningar vid Stacka.

  • Voxtorps Landsbygdsmuseum, som försöker spegla livet på landsbygden från mitten av 1800-talet och hur bondenäringen levde i samklang med de olika hantverksyrkena.