Valberedningens sida


Valberedningen som valdes vid årsmötet 2019

Lars Ohlsson smk           070-376 21 38   [email protected]   
Ingemar Andersson       073-759 34 98    [email protected] 
Anna-Stina Gustafsson  070-563 75 75    [email protected]
Sören Tylstedt                 073-874 63 37    [email protected]       

 

Ny ordförande!
 

Nu söker vi kandidater till ordförandeposten i Sörmlands Hembygdsförbund igen. Vår ordförande Thomas Ohlsson hann arbeta på posten bara drygt ett år innan han gick bort efter kort tids sjukdom. Under den perioden gjorde han ett gediget arbete och var med om att planera Riksstämman för Sveriges Hembygdsförbund 2020 i Nyköping. 
Vår tidigare ordförande Pehr Bengtsson har tagit på sig uppgiften att hålla i klubban till årsmötet 2021. 

Ni som känner er manade att ta er an uppgiften som ordförande kan meddela någon av valberedningens medlemmar. Är det någon som känner till lämplig kandidat att föreslå, meddelar ni valberedningen som sedan kontaktar vederbörande.

Skulle någon vilja veta lite om arbetsuppgiften som ordförandeskapet innebär kan man kontakta hembygdskonsulent Jennie Fornedal på kansliet i Nyköping, 073 140 33 75.

Vi välkomnar också kandidater till övriga ledamöter i förbundsstyrelsen. Gärna några från mellersta delen av Södermanland.

 

 

   

Valberedningens förslag inför årsmötet  2019

Styrelseledamöter väljs på två år. Ledamöter i fetstil står samtliga till förfogande för omval på årsmötet 2019. För revisorer och dess ersättare föreslås också omval.

(Vald 1:a gången) Val inför årsmötet 2019.pdf

Ordförande Pehr Bengtsson (2012, ordf 2015) Åkers Styckebruk står inte tillförfogande för omval.

1.    Sigyn Björk  2017-2019  (2008) Tystberga

2.    Göran Dahlberg  2018-2020  (2011) Tystberga

3.    Bengt Elmwall  2018-2020  (2015) Sparreholm

4.    Inger Gustafsson  2017-2019  (2013) Eskilstuna

5.    Leif Jacobsson  2018-2020  (2007) Malmköping

6.    Anne-Marie Johansson  2017-2019  (2012) Nyköping

7.    Tommy Lundström  2017-2019   (2015)  Katrineholm

8.    Mattias Sandberg  2017-2019  (2014) Eskilstuna

9.    Christer Ståhl  2018-2020  (2018) Åkers styckebruk

10.  Gunilla Wikne  2018-2020  (2016) Strängnäs     

Adjungerade   Hembygdskonsulent, Jennie Fornedal

 

Revisorer för 1 år

Eva Sandström  Nyköping

Göran Jonsson Nyköping

 

Revisorsuppleanter för 1 år

Kjell Carlsson Nyköping

Tommy Persson Vingåker

Editerad av: Sören Tylstedt (2020-12-08 23:21:33)