Vi konstaterade att ekonomin är enligt budget samt att de planerade aktiviteterna är under kontroll.

Det gäller först och främst Spelmansträffen den 27/4 samt Hembygdsrundan den 9/5.

Förutom de vanliga aktiviteterna planerar vi för en berättarkväll i månadsskiftet augusti/september. Vi planerar att vara i Soldattorpet denna gång.

Hembygdsföreningen ropade in en gumma av Hermann Rosell. Detta var möjligt tack vare sponsring till hembygdsföreningen. Vi tackar sponsorn!

Det finns fortfarande plats för fler gubbar men just nu har vi inte avsatt mer pengar för detta.

I dagarna kommer ett utskick med verksamhetsberättelse och protokoll från årsmötet.

 

 

 


Förening:

Slätthögs Hembygdsförening

Skapad av: Mikael Klintrot (2024-04-18 19:57:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mikael Klintrot (2024-04-18 20:08:06) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 c/o Anders Olsson, Ekelyckan 1, 342 63 MOHEDA
 Gamleboda skola
[email protected]