Om oss

Skee sockens hembygdsförening bildades 1986. Initiativtagare var framförallt den dåvarande kulturnämndsordföranden i Strömstad kommun Gunvor Maxen. En stark drivkraft i föreningsarbetet var också, ändå fram till sin bortgång 2013, tidigare kommunalrådet Torsten Torstensson. Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Vi gör detta genom att kunskap och berättelser förs vidare under bygdevandringar, berättarkvällar och studiecirklar m.m. Vi samverkar också med Strömstad kommun och Ekomuseum Gränsland när det gäller exempelvis Blomsholms fornminnesområde och Dårskilds högar. Föreningen har idag ca 250 medlemmar. Medlemskap är öppet för alla.

 

 

I Skee samhälle mittemot brandstationen har vi vår möteslokal ”Trappe” (namnet efter ett torp som legat på platsen). Strax intill står ett sockenmagasin från 1870, som ägs av hembygdsföreningen. Magasinet används som museum för våra samlingar och kan besökas när vi har öppet hus i juli eller efter överenskommelse.

Sommartid håller vi till i Statarlängan på Blomsholm, där vi har hand om våffelservering och guidningar i fornminnesområdet med skeppssättning och domarring.

I Statarlängan finns en permanent utställning om Blomsholmtrakten genom tiderna, och även en autentiskt inredd statarlägenhet. Lägenheten var bebodd fram till 1938.

Ett populärt inslag i vår verksamhet är våra berättarkvällar, då vi bjuder in olika föredragshållare eller framför något eget material, som ibland innehåller inslag av teater. Det är på tisdagarna under den sommaröppna perioden 1 juli till 15 augusti som vi har våra berättarkvällar.

Verksamhetsåret inleds med årsmöte, som hålls i Skee församlingshem. Efter själva mötet brukar vi lyssna till någon intressant föreläsning. Sedan serveras alltid smörgås med ”speggekörv” och kaffe.

I juni brukar vi göra en dagstur med buss till något besöksmål i gränstrakterna eller söderut längst kusten.

Under vår och höst företar vi bygdevandringar, där vi besöker olika boplatser eller andra intressanta platser från forna tider. Vi får då höra berättas om de som bott och verkat där. Någon har forskat i kyrkböckerna och genom besök på plats blir berättelserna mer levande

Som avslutning på verksamhetsåret har vi grötfest med underhållning och ”smultringar” till kaffet.

 

 

 

Några viktiga händelser genom åren                                                                                                        

1987: Köp av Skee sockenmagasin

1990: Första året för Slåttergillet vid Vammen 

2000: Föreningen fick utav dåvarande Länsmuseet förfrågan om att förestå kaffeserveringen i Statarlängan på Blomsholm.  Detta år var vi också värdförening för årets distriktsstämma, som hölls i Krokstrands Folkets hus.

2002: Hemvändardag på Lionshov som drog 350 Skeebor i förskingringen.  På arkeologidagen den 18 augusti var det invigning av besöksmålet Dårskilds högar.

2003: Arrangerade tillsammans med Strömstad kommun 100 års-jubileet av norra Bohusbanan.

2010: Friluftsteater om östra Skee kyrkväg

2013: Sockenmagasinet fick nytt tak

2019: Väggarna på sockenmagasinet restaurerade och hela byggnaden målad och klar

 

 

Sockenmagasinet

Sockenmagasinet i Skee ägs av föreningen sedan 1987, då det köptes från Strömstad kommun för den symboliska summan av en krona. Med sockenmagasinet följde också en hel del mått och vikter som använts i verksamheten. Dessutom finns hela bokföringen från 1870 fram till nedläggningen bevarad.

Magasinet som inte varit i bruk sedan 1955 hade sjunkit mycket vid ena långsidan, så det måste lyftas upp och läggas under. Södra gaveln var också i dåligt skick och fick bytas ut. I samband med detta gjorde föreningen en gemensam arbetsdag, där man kokade slamfärg och målade.

Byggnaden som är belägen bredvid brandstationen i Skee, har inte alltid stått på den här platsen. 1924 flyttades magasinet hit från gården Eigst, som tidigare varit gästgivaregård. Sedan gästgiveriet lagts ner i.o.m. järnvägens intåg 1903, övergick gården i privat ägo och socknen fick betala arrende för marken som magasinet stod på. Sockenstämman beslöt då att flytta magasinet till egen mark på Hjältsgård, dvs. dit där det ligger idag. Här fortsatte verksamheten fram till 1955 då det lades ner.

Anledningen till att man anlade sockenmagasin var att man ville säkra tillgången på spannmål till alla invånarna i socknen, och vara förberedd inför missväxtår. Bönderna fick beroende på gårdens storlek, lämna en bestämd andel spannmål till magasinet på hösten så att en spannmålsreserv byggdes upp. Den som behövde låna till utsäde på våren, fick sedan på hösten lämna tillbaka av den nya skörden, med viss ränta. Detta var fördelaktigt jämfört med att köpa från spannmålsförsäljare, som vid nödår kunde ta ut ockerpriser. Reserven användes också som fattigunderstöd, vilket sockenstämman beslutade om.

En anledning till att magasinsverksamheten inte behövdes längre kan ha varit dom förbättrade transportmöjligheterna. På järnvägen kunde man vid behov, snabbt skicka spannmål från en landsända, som fått rikligare skörd.

Idag använder vi magasinet som museum för alla dom gamla föremål som föreningen har fått ta emot från olika hemman runt om i bygden.

2013 lades nytt tak och 2019 har fasaden på alla fyra väggarna restaurerats. Invändigt är inget förändrat sedan det togs ur bruk. Troligen inreddes den lilla kammaren med fönster och kamin i samband med flytten till Skee.