Bli medlem

Tag kontakt med vår förening via mobil eller e-post för att bli medlem.

Ett medlemskap kostar 100 kr och kan med fördel betalas med Swish.

Swishnummer: 123 27 716 57  (glöm inte namn)