Skedevi Hembygdskrönika


Hembygdskrönikan är en skrift som innehåller aktuell information från socknen men också en stor mängd historiskt material. Vi vill på detta sätt dokumentera och bevara lokala historiska händelser och utvecklingen i bygden. Krönikan utkommer årligen genom ett samarbete mellan PRO Rejmyre-Hävla, Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre och Skedevi Hembygdsförening. Utgivningen startade år 1997.  Boken utkommer normalt under hösten varje år och säljs genom respektive förening. Pris: Senaste upplagan 150 kr, tidigare upplagor 100:-

Vi tar gärna emot kommentarer, rättelser och kanske förslag till nya artiklar till kommande Krönikor !   

Här nedan finns uppgifter om innehåll i Krönikan. Använd doc-filen för att söka på t.ex. ortsnamn, platsnamn, personnamn, händelser..

Skedevi-Hembygdskrönika-Artiklar tom 2019.docx

2016.pdf     2017.pdf     2018.pdf    2019..pdf  2020.pdf

Image

ImageImageImage

 

 

Editerad av: Bert Hellman (2020-08-17 10:54:15)