Bli medlem

För att bli medlem första gången skickar du ett "meddelande" eller e-post till föreningen ([email protected]) och anger namn och adress. Du godkänner då att vi har de angivna uppgifterna i vår medlemsförteckning. Sedan betalas medlemsavgiften. Vi skickar inte ut något medlemsbevis. Som medlemsbevis räknas din betalningsbekräftelse. Dock kommer vi aldrig att kontrollera det vid våra normala aktiviteter.

Årsavgift är 100 kr för vuxna och 10 kr för barn kan erläggas kontant vid årsmötet, på bankgiro 711-7724 eller Swish 1230399634

Glöm inte att ange vilka personer avgiften gäller