Om oss

Nyheter

Välkommen till Skatelövs Hembygdsförening

Skatelövs Hembygdsförenings arbetsområde utgörs av Skatelövs socken, som är en av 11 socknar i Alvesta kommun, Kronobergs län. Huvudorten i socknen är Grimslöv. Detta ortsnamn kan man härleda från något av de första åren på 1400-talet. Utöver Grimslöv kan nämnas byarna Odensjö, Skäggalösa och Vrankunge, samtliga belägna intill Skatelövsfjorden, som...

Läs mer >