Skånes Hembygdsförbund

Medlemskap

Bli medlem i Skånes hembygdsförbund och vår riksorganisation Sveriges hembygdsförbund! Både medlemsföreningar och enskilda medlemmar är välkomna.

Att vara medlem i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund är att ingå i ett sammanhang. Som medlem har man tillgång till, och regelbunden kontakt med, ett stort nätverk av föreningar, museer, arkiv etc. Föreningarnas och förbundens sammantagna  kulturhistoriska kompetens är stor. Genom Skånes hembygdsförbunds försorg och i samtal med andra kan man ständigt fortbilda sig, inom områden som intresserar. Förbunden samordnar och sprider alla insatser, svarar för olika typer av utvecklingsprojekt, ger råd, talar för rörelsen gentemot politiker, marknadsför den mot allmänheten med mycket mera.

Att vara medlem ger också en rad handfasta förmåner, såsom årsbok, möjlighet att skapa digitala rundvandringar alldeles gratis, möjlighet att teckna förmånliga försäkringar, få STIM-avgiften bekostad och  inte minst ha en gratis hemsida här på portalen.

Läs mer om medlemskapet i vår folder

Frågor om medlemskap
Kontakta oss på kansliet!

Att vara medlem i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund är att ingå i ett sammanhang. Som medlem har man tillgång till, och regelbunden kontakt med, ett stort nätverk av föreningar, museer, arkiv etc. Föreningarnas och förbundens sammantagna  kulturhistoriska kompetens är stor. Genom Skånes hembygdsförbunds försorg och i samtal med andra kan man ständigt fortbilda sig, inom områden som intresserar. Förbunden samordnar och sprider alla insatser, svarar för olika typer av utvecklingsprojekt, ger råd, talar för rörelsen gentemot politiker, marknadsför den mot allmänheten med mycket mera.

Att vara medlem ger också en rad handfasta förmåner, såsom årsbok, möjlighet att teckna förmånliga försäkringar, få STIM-avgiften bekostad och  inte minst ha en gratis hemsida här på portalen.