Medlemskap


Bli medlem i Skånes hembygdsförbund och vår riksorganisation Sveriges hembygdsförbund! Både medlemsföreningar och enskilda medlemmar är välkomna. Läs mer om de olika typerna av medlemskap nedan. Att vara medlem i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund är att ingå i ett sammanhang. Som medlem har man tillgång till, och regelbunden kontakt med, ett stort nätverk av föreningar, museer, arkiv etc.

Föreningarnas och förbundens sammantagna kulturhistoriska kompetens är stor och genom Skånes hembygdsförbunds försorg och i samtal med andra kan man ständigt fortbilda sig inom områden som intresserar. Förbunden samordnar och sprider insatser, driver utvecklingsprojekt, ger råd, talar för rörelsen gentemot politiker och marknadsför den mot allmänheten. 

Att vara medlem ger också en rad handfasta förmåner, såsom möjlighet att skapa digitala rundvandringar alldeles gratis, möjlighet att teckna förmånliga försäkringar, få STIM-avgiften bekostad och inte minst ha en gratis hemsida här på portalen. Läs mer om medlemskapet nedan eller i vår folder!

Vid frågor om medlemskap kontakta oss på kansliet!


Medlemsförening

Som medlemsförening i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund får ni:

Inbjudan att delta i...

 • och rätt att rösta vid Skånes hembygdsförbunds årsmöten med möjlighet att påverka hembygdsrörelsens roll och framtidskurs
 • kurser
 • temadagar
 • nätverksträffar

Tillgång till och hjälp med att...

 • skapa en kostnadsfri hemsida i hembygdsportalen www.hembygd.se
 • utan kostnad skapa två digitala rundvandringar eller audioguider för smarta telefoner
 • via hemsidan tillgängliggöra lokalhistoriskt material i Bygdeband
 • producera film och ljud med låneutrustning och handledning

Utbyte och samverkan... 

 • genom Skånes hembygdsförbunds kontaktnät med arkiv, museer, bibliotek, kommuner, universitet, studieförbund m.fl.
 • med andra medlemsföreningar i Skåne vid kretsmöten

Rådgivning om...

 • föreningsarbete, t ex stadgar, ekonomi och juridik
 • kulturmiljöarbete, t ex byggnadsvård och kulturpedagogik

Dessutom ingår:

Ansökan om medlemskap görs till Skånes hembygdsförbunds styrelse. 
Bifoga verksamhetsberättelse för innevarande år, stadgar och verksamhetsplan.
Skickas till: [email protected] eller Skånes hembygdsförbund, Porfyrvägen 19, 224 78 Lund.

Medlemsavgift för föreningar

Total avgift: 23 kr /medlem. Då innefattas: 

 • Medlemskap i Skånes hembygdsförbund, 10 kr/medlem
 • Medlemskap i Sveriges hembygdsförbund, 13 kr/medlem

Lägsta avgift till Skånes hembygdsförbund: 1 000 kr/förening.
Föreningar som har mer än 1000 medlemmar betalar endast för 1000 medlemmar.


Enskild medlem

Som medlem får ni:

 • Skånes hembygdsförbunds årliga medlemsbok med kulturhistoriskt innehåll
 • Skånes hembygdsförbunds elektroniska Nyhetsbrev, minst 4 ggr/år
 • möjlighet att delta i förbundets kurser och seminarier
 • inbjudan till förbundets årsmöten.
 • Avgift: 250 kr/år

Observera att en administrativ avgift tillkommer för medlemmar som bor utomlands.

Ansökan om medlemskap görs till Skånes hembygdsförbunds styrelse.
Adress: Skånes hembygdsförbund, Porfyrvägen 19, 224 78 Lund
Ange namn, adress, telefonnummer och e-post.


Stiftelser

3 000 kr för medlemskap i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund.


 

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: Frejdel Haar Bidstrup (2011-12-09 06:03:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skånes Hembygdsförbund (2021-10-27 11:52:30) Kontakta föreningen